اطلاعات تماس


شماره تماس :   08132523385
تلفكس :      08132523406

نشاني : همدان - خيابان شريعتي - نرسيده به ميدان شريعتي (ايستگاه عباس آباد) - ساختمان پزشكان كسري - طبقه دوم - آزمايشگاه پاتوبيولوژي كسريساعات كار آزمايشگاه : هر روز از ساعت 7:30 الي 21 روزهاي پنجشنبه از ساعت 7:30 الي 20