اخبار

مجهز شدن آزمايشگاه كسري به دستگاه Vidas PC ١٣٩٤/١/٢٧
آزمايشگاه كسري مجهز به دستگاه Vidas PC ساخت كمپاني معتبر Biomerieux مي باشد .[ ادامه ]
 
تست AMH ١٣٩٣/١١/١١
معرفی تست AMH[ ادامه ]
 
آزمایش های ضروری مرتبت با دیابت بارداری ١٣٩٣/١١/١٣
آزمایش های ضروری قبل از دوران بارداری که در این مرکز در کوتاهترین زمان انجام میشود .[ ادامه ]