خبرهای جدید

آزمایش های ضروری مرتبت با دیابت بارداری

آزمایش های ضروری مرتبت با دیابت بارداری


 

  1-   آزمایش قند خون ناشتا FBS : برای انجام این آزمایش نیاز است به مدت 12 ساعت از خوردن هرگونه غذایی خودداری شود. نوشیدن مقداری آب ایرادی ندارد.

 2-     آزمایش تحمل گلوکز (GTT) : در شرایط ناشتا (hour 12- 8) از بیمار نمونه گیری کرده، سپس به بیمار مقداری پودر گلوکز( از 50 گرم تا 100 گرم) داده می شود و در فواصل 30، 60، 90 ، 120 و 180 دقیقه از بیمار نمونه گیری می گردد.  

3-     آزمایش چالش گلوکز (GCT) : برای غربالگری بانوان مبتلا به دیابت شیرین در دوران بارداری ( هفته 28-24حاملگی ) آزمایش GCT درخواست می شود. برای انجام این آزمایش دادن نمونه ادرار و بررسی آن از نظر وجود قند همراه با هر بار خونگیری نوصیه می شود .
 
 

شرایط نمونه گیری

1-     برای آماده سازی و نمونه گیری حداقل 90 دقیقه وقت لازم است.
2
-     ناشتا بودن برای این آزمایشات ضرروی است.
3-     پودر گلوکزی که به شما داده می شود حاوی 50 الی 100 گرم گلوکز است.(بر اساس دستور پزشک) لطفا ً آنرا ظرف مدت 5 دقیقه به طور کامل میل کنید.

4-     وقتی شربت را کاملا ً میل کردید ساعت را نگاه کرده به پرسنل نمونه گیری اطلاع دهید تا حتما ً روی برگه شما ثبت گردد و ساعت نمونه گیری به شما اطلاع داده شود 

5-     بعد از میل نمودن پودر قندی تا زمان نمونه گیری از خوردن، ‌سیگار کشیدن، ‌آشامیدن و ورزش کردن خودداری کنید.
6-     در صورت استعمال داروهایی که بر نتایج تست GTT تاثیر دارد آن را در برگه آزمایش یادداشت کنید.