خبرهای جدید

درمان سرطان با استفاده از باکتری

درمان سرطان با استفاده از باکتری


با توجه به نقش خطرناک انواع سرطان در مرگ و میر انسان‌ها، محققان با بررسی مولکول ارتباطی باکتری‌ها دریافتند می‌توان به کمک آن روند انتشار سلول‌های سرطانی را در بدن محدود کرد.

سانتیل کومار، استادیار سرطان‌شناسی دانشگاه میسوری اظهار کرد: با استفاده از این سیستم ارتباطی می‌توان به سلول‌های سرطانی فرمان داد که چگونه کار کنند و یا حتی فرمان مرگ آنها را صادر کرد.

وی در ادامه افزود: در عفونت‌ها، باکتری‌ها با ترشح مولکول ارتباطی به نحوی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند که با توجه به وضعیت باکتری‌ها نوع مولکول منتشر شده نیز تفاوت دارد. این مولکول‌ها می‌توانند فرمان تکثیر، فرار و یا حتی توقف پراکنده شدن را صادر کنند که با استفاده از فرمان توقف پراکنده شدن می‌توان سلول‌های سرطانی را وادار به توقف و یا حتی مرگ کرد.

به گزارش ایسنا، پس از اعلام موفقیت این شیوه تنها کار ممکن پیدا کردن شیوه‌ای برای درمان بیماران سرطانی در مراکز درمانی است. خوشبختانه پس از موفقیت این شیوه در محیط ازمایشگاهی به زودی با بررسی و درمان سرطان بر روی حیوانات می‌توان این شیوه را در درمان سرطان در انسان مورد استفاده قرار داد.