خبرهای جدید

مجهز شدن آزمايشگاه كسري به دستگاه Vidas PC

مجهز شدن آزمايشگاه كسري به دستگاه Vidas PC


آزمايشگاه كسري مجهز به دستگاه Vidas PC ساخت كمپاني معتبر Biomerieux مي باشد كه توسط تكنيك ELFA  قابليت انجام تست هايي با تنوع بسيار بالا در كوتاهترين زمان را دارد  افتخار ارائه خدمات با كيفيت تر از قبل را دارد.