هورمون

 
  در این بخش آزمایشگاه مفتخریم با استفاده از تکنیکهای : ایمونو آنالایزر(ایمونوفلورسانس) که یکی از متود های رایج و دقیق بخش هورمون هست توسط دستگاه vidas و تکنیک الایزا  در زمینه تست های هورمونی خدمتگزار همشهریان عزیز باشیم.

 

  مزایای این دستگاه به شرح زیر است:
 
۱)عدم نیاز به پرسنل مجرب 
۲)دقت دستگاه 
۳)روش کار دستگاه ایمنوفلورسانس می باشد. 
۴)دستگاه تائیدیهFDA آمریکا دارد. 
۵)کلیه کیتها تائیدیهFDA آمریکا و CE اروپا دارند. 
۶)دقت و صحت کلیه کیتها از 4/99 درصد به بالا می باشد. 
۷)جنبه اقتصادی 
۸)جعبه هر کیت شامل کارت کالیبراسیون ، محلول استاندارد وکنترل و محلول رقیق کننده میباشد، بنابراین با کالیبر کردن دستگاه در هنگام باز کردن هر کیتجدید، تا پایان آن معتبر می باشد. 
۹)برخلاف سایر دستگاهها این سیستم فاقد هر گونه هزینه جانبی می باشد. 
۱۰)عدم تکرارپذیری. 
۱۱)ترخیص 15 روز یکبار کیت.