کشت ادرار


آزمایش کشت ادرار                                                                                

این آزمایش  برای تشخیص عفونت های  کلیوی و دستگاه  ادراری  انجام می شود.

برای اینکه بهترین نتیجه و پاسخ صحیح از این آزمایش به دست آید نکات زیر را دقیقا مطالعه فرموده و اجرا نمایید.  

  توجه :  در صورت مصرف آنتی بیوتیک حتما قبل از نمونه گیری به آزمایشگاه اطلاع دهید.

    روش جمع آوری ادرار

1.      برای کشت ادرار باید نمونه وسط ادرار در ظرف مخصوص ریخته شود.

2.      بهترین نمونه ادرار، ادرار صبحگاهی است . اگر ممکن نبود ،  نمونه 2ساعت بعد از آخرین تخلیه  را  جمع آوری فرمایید .

3.      پیش از انجام آزمایش از نوشیدن بیش از حد مایعات اجتناب نمایید .

4.      اگر نمونه ادرار درزمان جمع آوری آلوده شود ،  نتایج  صحیحی از آزمایش به دست نمی آید.

5.      ­ دستهای خود را کاملا" با آب وصابون شسته وبه خوبی با دستمال کاغذی خشک کنید.

6.      ­ابتدا مجرای خارجی ادرار راباآب بشوئید وخشک کنید . 

7.      در مورد کودکانی که ختنه نشده اند ،  پوست روی مجرای ادرار راعقب بزنید و مجرای ادرار را  به خوبی با آب شستشو دهید.

8.      قسمت اول ادرار را دور بریزید. 

9.      قسمت وسط ادرار داخل ظرف گرفته شود (   حداقل 30سی سی یا نصف ظرف) وباقی ادرار دور ریخته شود. ادرار را در ظرفی که از آزمایشگاه تحویل گرفتید بریزید. داخل ولبه ظرف را لمس نکنید.

10.  درب ظرف نمونه را کاملا بسته و نمونه را در محل مخصوص نمونه قراردهید.